Tullgarns slott

Historik

Redan under medeltiden omnämns godset Tyllegarn men först vid 1500-talets slut uppfördes den första slottsbyggnaden. Den uppfördes för greve Carl Sture.

LYSSNA TILL HISTORIEN

Slottspedagogerna Caroline Edman och Jonas Rosin med dig genom Tullgarns slotts historia. Hur undkom Tullgarn rysshärjningarna? Hur många fantastiska rum finns det? Vilka avtryck gjorde den ryska tsarfamiljen?

Det gamla renässansslottet revs omkring 1720 och det nuvarande slottet uppfördes på samma plats efter ritningar av den franske fortifikationsofficeren Joseph Gabriel Destain för den dåvarande ägaren greve Magnus Julius De la Gardie.

På 1770-talet inköptes slottet av staten för att överlämnas till Gustav III:s yngste bror, hertig Fredrik Adolf.

Moderniseringar

På 1780-talet inledde hertigen en radikal ombyggnad av slottet. Flyglarna höjdes upp en våning och slottet försågs med ett nytt modernt platt italienskt tak.

Hertig Fredrik Adolfs inredningar på Tullgarn tillhör de förnämsta i sitt slag som Sverige kan uppvisa. Röda förmaket samt Stora och Lilla sängkammaren exemplifierar detta.

Fredrik Adolfs syster, Sofia Albertina, tog över efter sin bror och använde Tullgarn som sommarbostad fram till sin död 1829, varpå kronprinsparet Oskar och Josefina övertog slottet. Efter Oskar I:s död 1859 fortsatte Josefina att bo på Tullgarn om somrarna fram till sin död 1876.

Gustaf V:s slott

År 1881 gifte sig kronprins Gustaf (V) med prinsessan Victoria av Baden och Tullgarn blev deras sommarslott.

Många interiörer moderniserades vid denna tid. Ett karakteristiskt exempel är Stora frukostrummet som inretts i närmast sydtysk renässansstil.

På Tullgarn kunde Gustaf V och drottning Victoria ägna sig åt några av sina favoritsysselsättningar; jakt, fiske och tennis för kungens del samt hundar och hästar för drottningens del. Hon red flitigt och framförde fyrspann.

Toppbilden: Akvarell av C G Ulfsparre föreställande Tullgarns slott. Ur "Lettres à mes Amis sur Tullgarn”, tre brev skrivna som en vandring genom landskapsparken och slottet. Prinsessan Sofia Albertina fick breven i gåva av sin hovdam Ebba Oxenstierna af Eka och Lindö och Carl Gustaf Ulfsparre af Broxvik 1827. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Alexander Roslins porträtt av hertig Fredrik Adolf. Hertigen anlitade några av Sveriges förnämsta krafter på inredningskonstens område, bland andra bröderna Louis och Jean Baptiste Masreliez, Per Ljung och Ernst Philip Thoman. Ett flertal av miljöerna de skapade finns bevarade i förhållandevis ursprungligt skick. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Röda förmaket. Ernst Philip Thoman har skapat reliefen i takfrisen och utsmyckningen vid dörröverstycket. Marmorbysten föreställer hertig Fredrik Adolf och är utförd av Johan Tobias Sergel. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Vid Tullgarns slott, 1890-tal; kronprins Gustaf (V) och Viktoria tillsammans med sina barn, prinsarna Wilhelm, Gustaf Adolf och Erik. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Inför besöket

Följ med på en guidad visning och hör om slottets kungliga historia, byggnadshistoria och bevarade inredningar.

Läs mer

För större sällskap rekommenderar vi en förbokad visning. Tullgarns slott är öppet för bokade grupper under juni–augusti.

Läs mer

Upptäck mer om Tullgarns slott

Tullgarns slott har flitigt nyttjats som sommarresidens av kungligheter. Hertig Fredrik Adolf, Oskar I och Josefina, Gustaf V och Viktori...

Läs mer

En promenad genom Tullgarns slottspark är en vandring från 1600-talet till 1900-talet. Från Carl Hårlemans lindar och alléer till kung Gu...

Läs mer

I Tullgarns slottspark ligger stallet som inrymmer besökscenter med ett slottskafé och försäljning från Kungliga Slottsboden. I stallet s...

Läs mer

Redan under medeltiden omnämns godset Tyllegarn men först vid 1500-talets slut uppfördes den första slottsbyggnaden. Den uppfördes för gr...

Läs mer

Artiklar och film

Den nya Kungliga Slotten-appen presenterar flera nyheter som ger mervärde till ditt slottsbesök!

Läs mer

Nu är det sommarsäsong på kungliga slotten. Välkommen till sommarslotten där kungligheter tillbringat många vår- och sommardagar.

Läs mer

Upptäck de kungliga parkerna! Här möts natur och kultur, historia och nutid. Parkerna är öppna året om, dygnet runt.

Läs mer